پرایمر

شرح :
مایعی چسبنده برپایه رزین اکریلات به لایه چسبنده برای دیوارهای گچی یا سیمانی استفاده می‌گردد و به عنوان پوشش آستری بین چسب کاشی و انواع سطح‌های دارای جذب آب بالا و مناسب می‌باشد.


محدوده کاربرد :
•    پرایمر نفوذ گر در دیوارهای متخلخل گچی آهکی سیمانی
•    به عنوان پوشش آستری بین چسب کاشی  و انواع سطح‌های دارای جذب آب بالا یا نامناسب
•    برای بهبود سطح گچی قبل از رنگ زدن
•    برای استحکام بخشیدن به زمینه‌هایی سیمانی شکننده که سطحشان پوسته پوسته شده باشد .
•    به عنوان عایق بر روی زمینه‌های گچی قبل از اینکه بر روی آنها از چسب‌های پایه سیمانی و سایر محصولات هموار کننده استفاده می‌گردد.
•    برای تنظیم سرعت جذب بدنه هایی که تخلخل زیاد دارند و برای جلوگیری از این که چسب‌ها و پوشش‌ها صاف کننده که بر روی آنها به کار می‌روند زود خودشان را بگیرند.


طریقه مصرف:
•    به‌کار گیری به عنوان تقویت‌کننده و عایق‌بندی برای زیرسازی های گچی:
پرایمر را قبل از به‌کارگیری آن مدت کوتاهی به هم زده به صورت یکنواخت با یک قلمو و یا غلطک پهن کنید و مطمئن شوید که هیچ لایه اضافی شکل نگرفته است هنگامی که خشک شد از مواد بر پایه سیمانی می‌توان برای هموار کردن استفاده کرد و همین طور است امکان‌پذیر است.
•    به کارگیری به‌عنوان آستر پیش‌برندة چسب :
روی زیرسازی‌های سیمانی بسیار متخلخل به وسیله  یک قلمو و یا غلطکLATEX را استفاده کنید و آن را با آب رقیق کرده و به نسبت 1 به 1یا 1 به 2 بسته به میزان جذب (هر چه زیرسازی متخلخل تر باشد LATEXکمتری برای رقیق شدن نیاز دارد )و مخلوط را خوب و یکنواخت پهن کنید تا از تشکیل پستی و بلندی و لایه‌ها جلوگیری کنید کار را با نصب کردن و هموار کردن قبل از اینکه LATEXخشک شود پیش نبرید. برای به کارگیری به‌عنوان پوششی پیش‌برندة چسب برای زیرسازی گچی از یک قلمو یا اسپری استفاده کنید وLATEXبا آب را به نسبت مخلوط شدن 1 به 2 رقیق شود.


توصیه‌های مهم :
در دمای زیر پنج درجه سانتی‌گراد استفاده نکنید.
روی چوب های ناپایدار در محیط‌های مرطوب استفاده کنید.
در مکان‌هایی که در معرض پس دادن نم هستند استفاده نکنید.
در زیرسازی و سرعت جذب آب بسیار بالاLATEXفقط باعث کاهش میزان جذب آب می‌شود.